Ασκήσεις & Εφαρμογές στις Ρευστοδυναμικές Μηχανές

Περιεχόμενα:

 1. ΑΡΧΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ   ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΩΝ 

 2. ΡΕΥΣΤΟΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

 3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ   ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 4. ΠΤΕΡΥΓΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ 

 5. ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟI

 6. ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ                                         

 7. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ  ΣΕ ΑΝΤΛΙΕΣ  ΚΑΙ  ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ

 8. ΑΝΤΛΙΕΣ

 9. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

 10. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

 11. ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ                                                             

 12. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

 13. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 14. ΕΔΙΚΕΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ  ΜΗΧΑΝΕΣ 

 15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Δείγματα Μηχανολογικών Απεικονίσεων:

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Πηγές Τεχνογνωσίας:

Θεωρία

Ρευστοδυναμικών Μηχανών